O NÁS

Vážení zákazníci,
dovoľte, aby sme vás informovali, že novým spoluvlastníkom našej spoločnosti sa stala spoločnosť
STEFE SK a.s. so sídlom v Banskej Bystrici.
Zároveň vám oznamujeme, že dňom 1.1.2016 sa zmení obchodný názov našej spoločnosti na

STEFE Trnava, s.r.o.

Ubezpečujeme vás,že táto zmena nebude mať žiadny vplyv na naše zmluvné vzťahy. Naďalej budeme zabezpečovať pre vás všetky služby v nezmenenom rozsahu a veríme, že aj k vašej plnej spokojnosti.
V mene vedenia spoločnosti ako v mene všetkých zamestnancov vám želáme do Nového roku 2016 pevné zdravie a veľa šťastia vám i vašim blízkym.
 –

 

 • STEFE Trnava, s.r.o. – dcérska spoločnosť mesta Trnava a STEFE SK, a.s.
 • 2012 – certifikát kvality STN EN ISO 9001:2009
 • široké portfólio služieb v oblasti energetického a objektového manažmentu
 • spoľahlivá dlhodobo zaručená dodávka tepla
 • viac ako 20 ročné skúsenosti so spravovaním bytov a nebytových priestorov
 • čistenie a zimná údržba komunikácií

NAVŠTÍVTE NÁS V ZÁKAZNÍCKOM CENTRE

 • príjemné prostredie a prozákaznícka orientácia

 • stránkové hodiny každý deň v týždni
 • možnosť vykonávania úhrad v hotovosti priamo v zákazníckom centre
 • všetky technické, ekonomické a právne informácie a rady na jednom mieste

INFORMAČNÝ PORTÁL PRE VLASTNÍKOV BYTOV

 • získajte informácie jednoducho a rýchlo z pohodlia Vašich domovov
 • informačný portál „Po schodoch“ ponúka možnosť prezerať si dáta o Vašom byte a dome prostredníctvom našej webovej stránky

• Viac informácií           • Prihlásenie – Váš účet

 

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

 • Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok podľa zákona č. 211/ 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel, za tovary, práce a služby, ktoré STEFE Trnava s.r.o. zabezpečuje pri správe majetku mesta, v zastúpení mesta Trnava.

• Zmluvy, faktúry, objednávky – link na stránku